Ingrijpende vernieuwing van de opleiding voor klinisch psychologen aan de UGent

“Onze studenten moeten beter voorbereid zijn op een diverse samenleving, waarin de vraag naar hulp toeneemt”, zegt professor Ann Buysse.

Daarom werkten diverse actoren binnen en buiten de universiteit samen aan een radicale vernieuwing van de opleiding voor klinisch psychologen.

Eén op drie Belgen heeft problemen met de geestelijke gezondheid. We weten echter dat wetenschappelijk onderbouwde psychologische interventies effectief zijn. Minister De Block realiseerde onlangs een aanpassing van de Wet opdat klinisch psychologen een meer prominente plaats zouden krijgen binnen de gezondheidssector. Ook de Hoge Gezondheidsraad deed aanbevelingen die aangeven wat een psycholoog moet kennen en kunnen om effectief hulp te bieden.

Alles zit nu verwerkt in de vernieuwde opleiding.

Voor nieuwe studenten zal de leerervaring ingrijpend anders zijn:

Meer nadruk op een creatievere kennisontwikkeling: professoren en studenten werken veel meer samen met de nadruk op interactie. Dat betekent ook minder klassieke hoorcolleges. Studenten werken actief aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals wetenschappelijk schrijven, spreken en debatteren.

Hoorcolleges maken plaats voor meer “blended learning”. In hoorcolleges draagt de docent kennis over in de les en komt het inzicht pas later. In blended learning wordt dat omgedraaid: studenten krijgen de kennis voor de les al aangereikt. In de les kunnen ze dan met de docent in gesprek gaan. Bijvoorbeeld over hoe je bepaalde kennis toepast in een multiculturele samenleving.

Studenten gaan sneller op stage, al vanaf hun derde jaar in plaats van pas in het vierde en vijfde jaar. Nu beseften studenten pas te laat dat het klinisch werk niets voor hen is.

Maatschappelijke problemen (zoals criminaliteit in een stedelijke omgeving) zijn veelzijdig en los je niet op vanuit één discipline. Daarom zullen studenten ook meer met andere disciplines samenwerken (bv. biologie, geneeskunde, letteren,…). De student doet zo een rijkere ervaring op. En het komt tegemoet aan de vaak complexe sociale problemen die onze moderne samenleving kenmerkt.

De opleiding psychologie aan de UGent is de grootste in Vlaanderen. Nu al staat de Gentse opleiding psychologie in de top 50 van de gerenommeerde QS World University Rankings. In de toekomst zijn Gentse klinisch psychologen nog beter voorbereid op hun job.

Auteur

Ann Buysse – Onderwijsdirecteur van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent.