Browse Tag: humor

Komieken hebben psychotische persoonlijkheidstrekken.

Het eeuwenoude geloof dat waanzin en creativiteit nauw aan elkaar verbonden zijn blijft de publieke verbeelding in zijn greep houden. In recente jaren is het idee echter ook het onderwerp geworden van wetenschappelijk onderzoek waar, naast de traditionele associaties tussen “psychose en kunst” of “psychose en wetenschap”, nu ook het verband tussen “psychose en humor” de aandacht krijgt. Zo kunnen we lezen in een recent onderzoeksartikel dat “een ongewone persoonlijkheidsstructuur de sleutel zou kunnen zijn om anderen te doen lachen”.

Humor en psychose

Dit beweren wetenschappers nadat uit onderzoek was gebleken dat komieken significant hoger scoren op “psychotische persoonlijkheidstrekken” dan hun minder grappige medemensen. Deze onderzoeksbevinding staat centraal in een studie die recent werd gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry waarbij onderzoekers 523 komieken rekruteerden en hen een vragenlijst voorlegden die de aanwezigheid van dergelijke “psychotische trekken” diende na te gaan in een gezonde populatie. De persoonlijkheidstrekken waarvan sprake betreffen ondermeer “ongewone ervaringen”, zoals het geloof in telepathie en paranormale gebeurtenissen, “cognitieve desorganisatie”, zoals moeilijkheden in het focussen van gedachten, “introverte anhedonie”, ofwel een verminderende mogelijkheid tot het beleven van sociaal of lichamelijk genot, en tenslotte de neiging tot het stellen van “impulsief en antisociaal gedrag”. De onderzoekers vonden dat komieken significant hoger scoren op al deze 4 persoonlijkheidstrekken wanneer vergeleken met de algemene populatie. Meest opvallend volgens de onderzoekers waren de hoge scores op “impulsieve non-conformiteit” en “introverte persoonlijkheidstrekken”.

Humor als vorm van zelfmedicatie

“De creatieve elementen die nodig lijken voor het produceren van humor zijn opvallend gelijkaardig aan de cognitieve stijl die kenmerkend is voor mensen met een psychose – zowel schizofrenie als bipolaire stoornis” stelt Gordon Claridge van het departement van experimentele psychologie van de Universiteit van Oxford die de studie leidde. “Hoewel een schizofrene psychotische stoornis zelf nadelig kan zijn voor humor, is een beperkte aanwezigheid van psychotische trekken mogelijk bevorderend om ongewone of verrassende zaken met elkaar in verband te brengen of om “out of the box” te denken” laat Claridge voorts weten. Komieken zouden aldus een ietwat teruggetrokken, introverte persoonlijkheid hebben wat ervoor zorgt dat ze niet meteen gericht zijn op het bevestigen van sociale verwachtingen. Zo beschouwd is komedie dan ook de perfecte uitlaatklep om dit non-conformisme te ventileren – “humor als een vorm van zelfmedicatie” aldus Claridge. Paul Jenkins, het hoofd van de stichting “Rethinking Mental Illness” – een organisatie die zich inzet voor het doorbreken van de stereotypieën en stigma’s die met psychiatrische stoornissen zijn verbonden – reageerde echter reeds met enig voorbehoud op deze resultaten in The Guardian: “dit zijn op zich interessante bevindingen, maar we moeten niettemin opletten voor het “waanzinnig creatief genie – stereotype”. Mentale stoornissen zoals schizofrenie kunnen iedereen overkomen, of men nu creatief is of niet” waarschuwt Jenkins. Of deze laatste controverse ook wetenschappelijk onderzoek zal doen ontstaan naar het verband tussen “komische wetenschap en politieke correctheid” zal nog moeten blijken.

Referentie

  • Ando, V., Claridge, G., & Clark, K. (2014). Psychotic Traits in Comedians. The British Journal of Psychiatry, 204(20).

Auteur: Jasper Feyaerts

Jasper Feyaerts is als doctoraatsassistent verbonden aan de Vakgroep Psychoanalyse & Raadplegingspsychologie. Zijn voornaamste interessegebied is het thema van subjectiviteit en hoe dit verschijnt in zowel psychoanalytisch, fenomenologisch als neuro-cognitief onderzoek. Daarnaast doet hij ook empirisch onderzoek naar de subjectieve ervaring van psychose in samenwerking met psychiatrische centra en patiënten.

 

Why so serious? De effecten van grappen, grollen en ander amusement op de werkvloer.

Glijbanen, hangmatten, minigolf terreinen, biljarttafels, doen je ongetwijfeld aan een soort van amusement park denken. Het is althans niet het eerste wat je associeert met een werkomgeving, doch zijn deze vaak terug te vinden op de Google bedrijfscampussen. Volgens Google zorgt het voor  plezier en amusement op de werkvloer, wat de creativiteit, productiviteit en tevredenheid van de medewerkers zou opkrikken. Het klinkt alleszins wel leuk, dat plezier en productiviteit hand in hand gaan, de vraag is of hier ook wetenschappelijke evidentie voor te vinden is. Mogen we met zijn alleen meer grappen en grollen of tonen we ons toch beter van de serieuze kant op de werkvloer?

Plezier op het werk en productiviteit kan hand in hand gaan

Ge moet u ‘jeunen’ op het werk, is een typische uitdrukking in West-Vlaanderen. Dit betekent evenveel als het is belangrijk dat ge u amuseert op het werk. Recent onderzoek waarbij 195 medewerkers van een restaurantketen bevraagd werden, geeft alvast aan dat die West-Vlamingen niet helemaal ongelijk hebben. Plezier op het werk associëren we vaak met een leuke werkomgeving, één waar mensen graag komen werken. Uit het onderzoek blijkt dat het niet alleen leuk is voor de werknemers, maar dat een potje fun op het werk ook de productiviteit ten goede kan komen. Zowel jong als oud presteren beter wanneer er ook tijd wordt gemaakt voor leuke activiteiten binnen de werkcontext. In het onderzoek werden de grootste effecten teruggevonden bij oudere werknemers. De medewerkers die rapporteerden dat ze vaker konden deelnemen aan plezante activiteiten haalden ook betere verkoopcijfers per klant. Plezier op het werk vereist niet noodzakelijk glijbanen of andere voorzieningen. Het kan gaan om activiteiten zoals teambuilding, personeelsfeesten of gewoon een leuke middagpauze die opgezet worden voor of door de werknemers.

Moeten managers plezier op het werk stimuleren?

Managers hebben soms schrik dat te veel aandacht voor plezier op de werkvloer ten koste gaat van het werk. Dit blijkt niet helemaal onterecht te zijn. Uit de bevraging bij de restaurantketen bleek dat de combinatie van veel plezante activiteiten en een leidinggevende die dit sterk aanmoedigt, ervoor kan zorgen dat de balans doorslaat en de medewerkers minder goed gaan presteren. Het positief effect van de activiteiten op de productiviteit wordt daardoor teniet gedaan. Doch, dit betekent niet dat het aanmoedigen en ondersteunen van plezier op de werkvloer enkel negatieve effecten met zich mee brengt. Of de leidinggevende al dan niet belang hecht aan plezier op het werk, blijkt namelijk een belangrijk element te zijn wanneer een medewerker een andere job overweegt. Wanneer de leidinggevende plezier op het werk ondersteunt zal een medewerker minder snel geneigd zijn de organisatie te verlaten. De activiteiten zelf spelen hierbij niet zozeer een rol. Deze zijn namelijk eerder van korte duur, terwijl een positieve attitude van de leidinggevende ten opzichte van plezier op het werk een duurzaam kenmerk is van de arbeidssituatie. Voor de productiviteit van de medewerker is het echter belangrijk dat de leidinggevende het evenwicht bewaart tussen plezier en focus op het werk.

Ook humor kan een positieve noot brengen in de werkomgeving

Naast amusement op het werk is ook humor een belangrijke fun factor. De zot heeft gelijk, we moeten niet altijd serieus zijn. Een meta-analyse van 49 studies die maar liefst 8532 werknemers omvatten, wijst uit dat humor op de werkvloer gepaard gaat met meer productiviteit, een grote samenhorigheid tussen collega’s, en trouwe werknemers. Het gaat dan wel om positieve humor, niet om grappen die zichzelf of anderen naar beneden halen. Positieve humor kan helpen om relaties met anderen te onderhouden of als coping mechanisme om met moeilijke momenten om te gaan. Uit het onderzoek bleek ook dat het niet alleen de grappen van de collega’s zijn die positieve effecten met zich meebrengen, maar ook positieve humor van de leidinggevende werkt net zo goed. Managers die humor gebruiken ontmantelen moeilijke situaties en lijken daardoor makkelijker te benaderen en meer begripvol voor de uitdagingen van hun medewerkers. Een belangrijke caveat is wel dat men rekening moet houden met de culturele context en andere gevoeligheden binnen de organisatie, niet elk grapje wordt in alle contexten als positief opgevat.

Humor en plezier op het werk als buffer tegen stress

Het voorkomen van grappen, grollen en ander amusement op de werkvloer draagt niet alleen bij tot de productiviteit, maar kan ook stress verlagend werken en zo het risico op een burn-out verminderen. Gedurende deze leuke momenten kunnen we namelijk spanningen van ons  afschudden  en lassen we  rustmomenten in. Dit draagt bij tot een goede gezondheid. Humor  helpt ons ook bij het omgaan met moeilijke situaties, het aannemen van een andere kijk en de goede kanten zien van een op het eerste zicht negatieve gebeurtenis. Medewerkers met een goed gevoel voor humor hebben vaak ook een groter sociaal vangnet, wat zo ook het risico op burn-out verlaagt.

Conclusie

Het gebruik van positieve humor en de mogelijkheid om af en toe eens plezier te hebben op het werk heeft een positieve invloed op de productiviteit.

Bovendien kan het ervoor zorgen dat medewerkers minder stress ervaren en langer binnen de organisatie blijven. Het moet er dus niet altijd even serieus en gespannen aan toegaan om goede bedrijfsresultaten te behalen.

Referenties

  • Mesmer-Magnus, J., Glew, D. J. & Viswesvaran, C. (2012). A meta-analysis of positive humor in the workplace. Journal of Managerial Psychology, 27, 155-190.
  • Tews, M. J., Michel, J. W. & Stefford, K. (2013). Does fun pay? The impact of workplace fun on employee turnover and performance. Cornell Hospitality Quarterly, 54, 370-382.

Auteur: Lien Vossaert

Lien Vossaert (@LienVossaert) is doctoraatstudent aan de vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids-, en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Haar onderzoek focust op de omstandigheden en voorwaarden waaronder personalisering van het werk bijdraagt tot enerzijds het ontwerpen van zinvolle jobs die gelukkig maken en anderzijds het realiseren van bedrijfsresultaten. Hiermee werkt ze op de Securex Leerstoel “Working in the 21st century: Creating business results through a personalized organisation“. Deze Leerstoel nodigt HR-professionals, bedrijfsleiders en beleidsmakers uit om fundamenteel anders over werken na te denken. Lien wil naast haar onderzoek vooral ook een brug slaan tussen wetenschap en praktijk.

 

De ernst van humor: 1 april kan je leven verbeteren!

Duitsers zijn de minst grappige mensen in de wereld. Dat was de conclusie van een stemming bij lagere schoolkinderen in South Park, Colorado. De Duitsers konden hier uiteraard niet om lachen en in een reactie daarop bouwden ze de XJ-212 Funnybot, een robot die succesvol moppen genereert.

Mooie fictie van de makers van South Park. Maar eigenlijk is Funnybot niet echt fictie meer. The Joking Computer bestaat wel degelijk en is door wetenschappers ontworpen om de geheimen van humor te helpen ontrafelen. En inderdaad, de computer genereert zelf moppen. Niet echt van top kwaliteit, maar het is een begin. En wie weet worden wetenschappers binnen enkele jaren de top-comedians onder ons, gesteund door immense humor computers.

Wetenschappers zijn zo hard op zoek naar het geheim van humor, omdat grappig zijn bijzonder belangrijk blijkt. Een grapje op 1 april kan echt het verschil maken en een positieve werkcultuur tot gevolg hebben. Het geheim zelf hebben we nog niet ontrafeld, maar we weten er al wel heel erg veel over.

Emotionele besmetting

Grappen zijn letterlijk besmettelijk. Een grap zorgt ervoor dat je een positief affect in iemand anders induceert. Affect refereert naar het effect dat een gebeurtenis heeft op je gemoed of emoties. Daarvan is aangetoond dat het besmettelijk is. Het positieve affect slaat dus over op anderen in de groep. Wanneer dit herhaald wordt, krijg je op lange termijn een groepscultuur waarin humor ondersteund en geappreciëerd wordt. Dat is kort uitgelegd het Wiel Model van Humor van Robert & Wilbanks (2012). Een model dat aantoont dat één grap, dankzij emotionele besmetting, een positieve spiraal en uiteindelijk een hele cultuur van humor kan teweeg brengen.

Daarom is 1 april zo belangrijk. Als je vandaag een gepaste grap op het werk weet uit te halen, verhoog je de kans op een leukere sfeer aanzienlijk en wie weet een echte humor cultuur. Let wel, een gepaste grap op een gepast moment… niet zoals dit bijvoorbeeld.

P(grappig): kans op grappig zijn

Humor is echt een sociaal wondermiddel, op voorwaarde dat je het correct hanteert. Grappig zijn zorgt voor een betere groepscohesie, betere communicatie, productiviteit, creativiteit en effectiviteit van leiderschap. Onrechtstreeks zorgt het ook voor meer job tevredenheid, engagement en flow. Meer hulp van en voor anderen op het werk, meer creatieve oplossingen in je werk, betere beslissingscapaciteiten en minder absenteïsme en ontslag en zelfs een risico vermindering van 10 jaar op hart ziektes. Tot slot, als je grappig bent, heb je ook meer kans op seks (zowel voor mannen als vrouwen). Je hebt er dus baat bij om grappig te zijn, maar je moet wel weten hoe.

Je kans om succesvol grappig te zijn wordt onder andere bepaald door de mate waarin je open staat voor nieuwe ervaringen en je intelligentie. Maar die bepalen ook een negatieve vorm van humor. Want zoals In de Gloria wonderwel aantoonde, kan humor ook heel verkeerd gebruikt worden met ernstige averechts effecten tot gevolg. Om te genieten van de vele positieve gevolgen van grappig zijn, moet je ook in staat zijn om sociale en emotionele cues in anderen te lezen. Je moet dus ook emotioneel intelligent en begaan zijn met sociale omstandigheden.

Samengevat:

P(grappig) = (Intelligentie + Openheid)

P(grappig)+ = (Intelligentie + Openheid) + (Emotionele Intelligentie + Sociaal inzicht)

Hoe humor werkt

Je kan je kans verhogen op grappig zijn door je associatief denkvermogen te trainen. Volgens de incongruentie theorie komt humor voort uit het oplossen van een conflict tussen cognitieve representaties van verwachtingssystemen. Eigenlijk een soort van cognitief spelletje, waarbij associëren de basiseenheid vormt. Hoe beter je bent in het leggen van unieke associaties en daar linken tussen te zien, hoe groter je kans op een grap. Dat geldt niet alleen voor humor, maar ook voor creativiteit in het algemeen. Mensen die goed kunnen associëren zijn significant beter in divergent denken, de basis voor het bedenken van creatieve oplossingen (en ook voor humor). Vandaar ook de sterke relatie tussen creativiteit en humor.

Associëren kan je trainen. Het is nog niet rechtstreeks onderzocht, maar het is bijvoorbeeld wel iets waarop getraind wordt bij improcomedy. Vermoedelijk kan je dus leren om sneller unieke associaties te leggen door het regelmatig bewust te doen. Bijvoorbeeld op jezelf regelmatig bewust associatiekettingen maken: je start met ‘koe’ en laat je fantasie de vrije loop. Er zijn ook oefeningen om dit in groep te trainen, zoals associatie cirkels. Op die manier kan je je kans op grappig zijn verhogen.

Dus, als de Joking Computer toch net niet helpt om je inspiratie te leveren voor een grapje vandaag, dan kan je zelf even je associatief denkvermogen bijschaven. Of als je echt zeker wilt zijn, het internet biedt bijzonder veel (foute) inspiratie. Neem alvast is een kijkje op humoratwork.tv en misschien dat het voorstel van onze vriend Mike met deze “veilige practical joke” wel eens kan leiden tot hilarische grappen en grollen tijdens je volgende meeting.

Referenties

  • Benedek, M., Könen, T., & Neubauer, A. C. (2012). Associative Abilities Underlying Creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 6, 273-281.
  • Greengross, G., & Miller, G. (2009). The Big Five personality traits of professional comedians compared to amateur comedians, comedy writers, and collegde students. Personality and Individual Differences, 47, 79-83.
  • Greengross, G., & Miller, G. (2011). Humor ability reveals intelligence, predicts mating success, and is higher in males. Intelligence, 39, 188-192.
  • Mesmer-Magnus, J., Glew, D. J., & Viswesvaran, C. (2012). Emerald Article: A meta-analysis of positive humor in the workplace. Journal of Managerial Psychology, 27, 155-190.
  • Robert C., & Wilbanks J. E. (2012). The wheel Model of humor: Humor events and affect in organizations. Human Relations, 65, 1071-1099.

Auteur: Michaël Van Damme

Michaël Van Damme is wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD) en doctoreert aan de UGent bij het VIGOR innovatie-onderzoeksteam. Hij verricht onderzoek naar creativiteit, brainstormen en idee selectie. Daarnaast heeft hij heel wat humor ervaring opgedaan als stand up comedian en speelt hij al een tiental jaar improcomedy bij de Lunatics.