Browse Tag: werk zoeken

Op zoek naar een job? 6 concrete tips

Met het afstuderen in zicht starten heel wat laatstejaarsstudenten met hun zoektocht naar een eerste job, bijvoorbeeld op de Afstudeerbeurs van de Associatie Universiteit Gent op 26 maart. Maar hoe pak je dat nu aan, een job zoeken? En wat doe je beter wel of niet?

Op basis van talrijke studies omtrent werk zoeken kunnen we 6 tips formuleren:

1. Stel concrete doelen op

Denk na over wat je wil bereiken en wat voor job je zou willen. Wat is doorslaggevend voor jou (bv. jobinhoud), wat is mooi meegenomen (bv. toffe sfeer) en waarop ben je bereid toegevingen te doen (bv. loon)? Formuleer duidelijke doelen voor je zoektocht naar werk en plan met welke zoekmethoden je die doelen wil bereiken. Het toepassen van een doelgerichte werkzoekstrategie leidt immers tot het vinden van een betere job.

2. Investeer voldoende tijd

Beschouw het zoeken naar werk als een fulltime job. Stel een planning op en volg die ook, waarbij je elke dag een minimum aantal uren met werk zoeken bezig bent. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat hoe meer tijd en inspanningen je besteedt aan werkzoekactiviteiten, hoe groter de kans dat je wordt uitgenodigd voor interviews, dat je jobaanbiedingen ontvangt en dat je uiteindelijk ook werk vindt.

3. Zoek actief

Werk zoeken is een proces dat uit meerdere fasen bestaat, waaronder een voorbereidende fase waarin je informatie over vacatures zoekt (bv. in kranten, op sites, via via) en een actieve fase waarin je op basis van die informatie contact zoekt met werkgevers (bv. bellen, solliciteren, interviews). Beide soorten activiteiten zijn nodig, maar de actieve werkzoekgedragingen zijn cruciaal voor het vinden van werk. Blijf dus niet te lang hangen in de voorbereidende fase en leg actief contact met mogelijke werkgevers.

4. Netwerk

Beperk je niet tot één enkele zoekmethode, maar gebruik meerdere en diverse kanalen. Het is vooral belangrijk om ook informele bronnen te raadplegen, investeer dus voldoende tijd in netwerken en het verder uitbouwen van je sociaal netwerk. Netwerken is effectiever als je beroep doet op mensen die je minder goed kent zoals een vriend van een vriend, een docent of een andere kennis. De kans is groter dat zij nieuwe waardevolle informatie of advies over jobs kunnen geven dan bijvoorbeeld je gezinsleden of beste vrienden die vaak hetzelfde weten als jij. Netwerken leidt ook tot betere resultaten wanneer je personen raadpleegt die er zelf goed voorstaan, bijvoorbeeld iemand die een goed woordje voor je kan doen bij de organisatie zelf of iemand die het werkveld waarin jij een job zoekt goed kent.

5. Denk ook aan kwaliteit

Hoewel het nodig is om genoeg tijd te spenderen aan het zoeken naar een job, is dat op zich niet voldoende. De kwaliteit van je werkzoekgedragingen is immers nog belangrijker voor het vinden van een goede job. Heb je realistische doelen opgesteld? Ben je goed voorbereid? Weet je waar je relevante vacatures kan vinden? Kan je een overtuigende en foutloze sollicitatiebrief schrijven? Heb je minder vertrouwen in je werkzoekcapaciteiten, vraag dan advies en feedback aan anderen, lees eens een boek over werk zoeken of schrijf je in voor een sollicitatietraining. Vraag feedback na elke sollicitatie, ook al moet je daar meestal zelf het initiatief voor nemen.

6. Zet door en stuur bij

Zoeken naar een job kan lang duren en stresserend zijn. Meestal krijg je immers te maken met moeilijkheden, afwijzingen en onzekerheid. Zoek steun in je sociale omgeving en zet door met je werkzoekactiviteiten ondanks tegenslagen. Evalueer je zoektocht naar werk op geregelde tijdstippen en stel je doelen, strategie of gedrag bij waar nodig.

Referenties

  • Van Hooft, E. A. J., Wanberg, C. R., & Van Hoye, G. (2013). Moving beyond job search quantity: Towards a conceptualization and self-regulatory framework of job search quality. Organizational Psychology Review, 3, 3-40.
  • Van Hoye, G. (in press). Job search behavior as a multidimensional construct: A review of different job search behaviors and sources. In U. C. Klehe & E. A. J. Van Hooft (Eds.), Oxford Handbook of Job Loss and Job Search. New York: Oxford University Press.

Auteur: Greet Van Hoye

Dr. Greet Van Hoye is postdoctoraal onderzoeker (FWO) aan de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Haar onderzoeksinteresses situeren zich op het domein van werk zoeken en rekrutering.

 

Werkloos? Blijf actief en zinvol bezig

In deze tijden van crisis kunnen we er niet naast kijken: steeds meer mensen worden geconfronteerd met werkloosheid. Er vallen meer ontslagen waardoor werknemers hun job verliezen, maar ook afgestudeerde jongeren hebben het moeilijker een eerste job te vinden.

Werkloos zijn: eerst het slechte nieuws

Heel wat studies wijzen uit dat werkloos zijn negatieve gevolgen heeft voor je psychisch welzijn. Wie werkloos is, voelt zich doorgaans minder gelukkig, maakt zich meer zorgen en is minder tevreden met zijn leven. Dit kan zelfs leiden tot depressies of angsten. Deze negatieve effecten worden vastgesteld wanneer men werklozen met werkenden vergelijkt, maar ook wanneer dezelfde mensen gevolgd worden doorheen hun loopbaan, en vallen dus echt wel toe te schrijven aan het werkloos zijn op zich.

En dan nu het goede nieuws

Onderzoek toont echter aan dat werkloosheid niet voor iedereen dezelfde gevolgen heeft. Naast een loon biedt een job nog andere voordelen die ook belangrijk zijn voor het psychisch welzijn. Werken geeft structuur aan je leven, houdt je actief en geeft je het gevoel zinvol bezig te zijn. Wie erin slaagt deze voordelen tijdens werkloosheid op een andere manier te realiseren, kan zich wapenen tegen de negatieve effecten ervan.

Je kan bijvoorbeeld je werkloosheid aangrijpen om jezelf bij te scholen, vrijwilligerswerk te doen of meer tijd te besteden aan andere domeinen in je leven zoals je gezin of hobby’s. Dit helpt om structuur te behouden en zin te geven aan je leven, zodat je psychisch welzijn minder of zelfs niet lijdt onder je werkloosheid. Het is ook aangeraden om je zoektocht naar werk op te vatten als een job op zich en om te zetten in dagelijkse geplande activiteiten (bv. jobsites bekijken van 14u tot 16u) en te bereiken doelen (bv. minstens 1 sollicitatiebrief versturen).

Mooi meegenomen: vele van deze zaken helpen je niet alleen om je beter te voelen, maar verhogen ook je kans om een job te vinden.

Dus?

Wie werkloos is, heeft het vaak wat moeilijker. Besef dat je hier niet alleen mee staat. Probeer structuur aan te brengen in je leven en blijf actief en zinvol bezig. Ook al vind je niet direct werk, je zal je hierdoor wel beter voelen.

Referenties

  • McKee-Ryan, F. M., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of Applied Psychology, 90, 53-76.
  • Van Hoye, G., & Lootens, H. (in press). Coping with unemployment: Personality, role demands, and time structure. Journal of Vocational Behavior.

Auteur: Greet Van Hoye

Dr. Greet Van Hoye is postdoctoraal onderzoeker (FWO) aan de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Haar onderzoeksinteresses situeren zich op het domein van werk zoeken en rekrutering.