Browse Tag: facebook

Sociale media maakt niet asociaal.

“Bewijs: nieuwe media maken ons asociaal” verkondigde De Redactie onlangs. In het NRC Handelsblad somde men op wat de effecten kunnen zijn van sociale media, en die opsomming was niet al te fraai: egotripperij wordt gestimuleerd, het kan geestesziekte uitlokken, het doet ons vervreemden van de realiteit en kan zelfs aanzetten tot terreur. Zij staan daarin niet alleen, je hoort wel vaker dat internet in het algemeen maar sociale media in het bijzonder ons dom en asociaal maken. Net zoals iemand excessief alcohol of drugs kan gebruiken, kan men ook ‘internetverslaafd’ of ‘Facebookverslaafd” zijn. Hoeveel waarheid zit er in deze uitspraken?

Sociale media: verslavend en asociaal

In de wetenschappelijke literatuur wordt verslaving gedefinieerd als een toestand waarin een individu fysiek en/of mentaal van een gewoonte of stof (drugs, alcohol…) afhankelijk is. Hierdoor kan men deze gewoonte of stof niet of heel moeilijk loslaten en kan het ten koste gaan van andere activiteiten. Uit een onderzoek bij en door eerstejaarsstudenten Psychologie blijkt dat ze inderdaad in zekere mate verslingerd zijn aan het internet en sociale media. Er werd specifiek onderzocht of hun internetgebruik kon begrepen worden in termen van verslaving en afhankelijkheid, bijvoorbeeld met items als “Vijf dagen zonder sociale media zou me gek maken”. Bijna 30% van de 250 studenten die deelnamen aan het onderzoek, gingen akkoord of helemaal akkoord met deze items. Dit wijst erop dat het gebruik van sociale media voor hen toch een effect heeft dat vergelijkbaar is met een verslaving.

Maar leidt deze verslaving ook tot een asociaal bestaan? Volgens deze resultaten niet: er is geen significante relatie tussen de afhankelijkheid van sociale media en alledaags contact met vrienden. Het lijkt er dus niet op dat het online contact een vervanging is van offline contact met anderen. Studenten gaan nog graag met vrienden op café, er zijn nog zekerheden in het leven.

All this technology is making us antisocial

‘Social self’

Uit eerder onderzoek komt naar voor dat mensen niet alles delen op sociale media. Dit wordt deels veroorzaakt door onze groeiende bezorgdheid rond privacy en het beeld dat (toekomstige) werkgevers kunnen krijgen op basis van onze online profielen. Een andere oorzaak is van psychologische aard: de ‘social self’.

We hebben allemaal verschillende rollen in het leven die op andere tijdstippen tot uiting komen: werknemer, partner, ouder, kind, vriend/vriendin… Het kan zijn dat we ons in de verschillende rollen anders gedragen en dat sommige rollen zelfs in conflict komen met elkaar. De rol van werknemer goed uitvoeren vereist dat u ’s avonds nog even snel een presentatie afwerkt, maar volgens de ouderagenda moet u om 20u aan de muziekschool staan. Op sociale media hebben we ook een rol te vervullen: de sociale rol. We maken een selectie van het beste materiaal dat (over ons) bestaat om ons als individu te vertegenwoordigen en hoe we onszelf liefst presenteren naar anderen toe. Dit zijn flatterende foto’s, “kijk-wat-ik-nu-meemaak” verhalen, interessante zaken delen en dergelijke meer. We stellen zo een sociaalgedreven rol samen die we vervullen op het internet: de social self. Op sociale media documenteren we dus niet louter de andere rollen (door foto’s en verhalen online te zetten). Een bijkomende rol kan voor stress zorgen, want ze kan – net zoals alle rollen in ons leven – in conflict komen met een andere. We vergeten ook makkelijk dat anderen deze selectie ook maken. Hoewel zij dus ook bewust de mindere kantjes in het leven achterwege laten, bekijken we hun social self alsof het een weerspiegeling is van de dagdagelijkse realiteit. De vergelijking van de social self van iemand anders met ons eigen leven maakt dus zelden gelukkig. Door deze vergelijking en omdat we onze ‘social self’ in stand moeten houden, heeft het gebruik van sociale media wel degelijk potentieel om effect te hebben op onze mentale en psychische gezondheid.

The reason we struggle with insecurity is because we compare our behind-the-scenes with everyone elses highlight reel. – Steven Furtick

Kortom, het gebruik van sociale media kan verslavend werken, maar maakt niet noodzakelijk asociaal. Een ‘social self’ onderhouden kan beslastend zijn, maar zonder Facebook raakt u niet aan uw Candy Crush levens. Het leven is geven en nemen, niet waar.

Referenties

  • Van Hiel, A. Jongeren en sociale media: verslavend maar niet asociaal. (2014).
  • Brunskill, D. Social media, social avatars and the psyche: is Facebook good for us? Australas Psychiatry, 21(6), 527-532.

Auteur: Karen De Visch

Karen De Visch is bedrijfspsychologe en werkt als researcher in ondernemerschap aan de Vlerick Business School.

 

Defriending op facebook: Het gaat verder dan het scherm

Sociale netwerken zoals Facebook of Twitter bieden psychologen een schat aan informatie. De dynamieken die in het echte leven bestaan, zijn soms erg anders in de virtuele wereld. Maar het werkt ook omgekeerd: wat online gebeurt, kan offline zijn gevolgen hebben. Zo is gevonden dat wanneer we iemand defrienden op facebook, de kous niet af is met het zetten van een paar klikjes. Soms kan dit zelfs erg grote proporties aannemen en leiden tot een dubbele moord. Gezien er een trend bestaat naar een verminderd aantal vrienden op Facebook, wordt het misschien wel erg gevaarlijk.

Ruminatie

Ook de academische wereld heeft intussen zijn oog al eens geworpen op sociale media. In een studie werd gevonden dat negatieve gevoelens en rumineren vaak het gevolg zijn van gedefriend worden door één van je Facebookvrienden. Rumineren? Rumineren is het herhaaldelijk langdurig denken over (of herkauwen van) je gevoelens en problemen. Het verschilt van piekeren, omdat piekeren meer op de toekomst is gericht, terwijl rumineren gaat over zaken die al gebeurd zijn. Rumineren is eigenlijk een antwoord proberen vinden op het ‘waarom’, terwijl piekeren vooral gericht is op een ‘wat als’.

Rumineren is dus een manier van omgaan met slechte gevoelens, maar ze is niet erg constructief. Je blijft gefocust op het probleem, zonder iets te ondernemen om het op te lossen of zonder het echt te gaan verwerken. Je blijft het herbeleven. Het mag duidelijk zijn dat dit niet zeer bevordelijk is voor het psychisch welzijn. Vrouwen zijn trouwens iets meer geneigd tot rumineren dan mannen.

Defriending

Het bleek ook dat de negatieve reactie bij gedefriend worden sterker is naarmate je Facebook actiever gebruikt. Dit in het bijzonder wanneer je in eerste instantie Facebook gebruikt om contact te leggen met mensen die je daarbuiten al kent. Je bent dan iets gevoeliger voor een teken van afwijzing, wat defriending eigenlijk is, dan wanneer je vooral nieuwe contacten legt. We kunnen over het algemeen beter om met mensen die ons defrienden als we die mensen online hebben leren kennen – al roept ook dat een wrang gevoel op.

Opmerkelijk hierbij is dat je niet exact moet weten wie je uit zijn vriendenlijst heeft geschrapt. Zien dat je wat vrienden verloren bent, lokt dit onaangename gevoel al uit. Ontdekken wie je heeft gedefriend, maakt het alleen maar erger. Wanneer die persoon als close friend wordt beschouwd, ga je meer rumineren, maar je voelt je er niet noodzakelijk nog slechter bij. Je bent er dus wel meer mee bezig, omdat deze defriending verrassender is dan een andere, maar het slechte gevoel is even aanwezig als bij iemand anders.

Tot slot lijkt het ook uit te maken wie het oorspronkelijke vriendschapsverzoek heeft verzonden. Wanneer je zelf ooit de eerste stap hebt gezet, zal je je slechter voelen bij een defriending dan wanneer je (ex)vriend dit zelf heeft gedaan.

Conclusie

Het is misschien heel wat makkelijker dan in het echte leven, maar weet dat het bijna gelijkstaat aan een face-to-face afwijzing, wanneer je op dat ene defriendknopje klikt.

Referentie

  • Bevan, J. L., Pfyl, J., & Barclay, B. (2012). Negative emotional and cognitive responses to being unfriended on Facebook: An exploratory study. Computers In Human Behavior, 28(4), p 1458-1464.

Auteur: Karen De Visch

Karen De Visch is bedrijfspsychologe en werkt als researcher in ondernemersschap aan de Vlerick Business School. Op twitter vind je haar als @DeVisKar en ze is ook de drijvende kracht achter de @GAPugent tweets.