Browse Tag: emotionele herinterpretatie

Je huwelijk redden in 20 minuten

Het is algemeen geweten dat een goeie partnerrelatie helpt bij het in stand houden en verbeteren van ons welzijn. Mensen waarvan de huwelijkskwaliteit hoger ligt, voelen zichzelf vaak gezonder, gelukkiger, en productiever. Zo is bv. gebleken dat mensen die een jaar na een bypass operatie zeggen dat hun huwelijk goed loopt, 3.2 keer zoveel kans hebben om 15 jaar na de operatie nog in leven te zijn dan mensen wiens huwelijk naar eigen zeggen niet over rozen gaat. Dit effect kan niet wegverklaard worden door demografische factoren van de patiënt in kwestie, zijn gedrag of zijn baseline gezondheid. Het lijkt dus weldegelijk aan de kwaliteit van het huwelijk te liggen.

Een goede partnerrelatie is dus belangrijk. We zien echter dat het huwelijksgeluk bij de meeste koppels daalt doorheen de tijd. Niet zo’n goed nieuws, dus. In deze blogpost gaan we dieper in op wat koppels kunnen doen om hun huwelijksgeluk langer te behouden.

Vicieuze cirkel van negatieve gevoelens

Een van de factoren die een groot aandeel hebben in het dalend huwelijksgeluk is wat men in de literatuur de ‘wederkerigheid van negatieve gevoelens’ noemt. Het is de ketting van negatieve reacties waarin partners wel eens verzeild kunnen raken. Wanneer een partner negatieve feedback ontvangt, zal die op zijn beurt een negatieve reactie geven aan de andere partner. Dit gebeurt vaak als een soort vergelding en heeft vooral als doel een even vervelend gevoel op te roepen bij de andere.

Deze vicieuze cirkel moet je dus doorbreken alvorens het de natuurlijke reflex begint te worden in een relatie. Maar hoe doe je dat?

Emotionele herinterpretatie

In een recent onderzoek keek men specifiek naar het effect van emotionele herinterpretatie op de wederkerigheid van negatieve gevoelens. Bij emotionele herinterpretatie herbekijk je situaties die een negatieve emotie uitlokken. Het helpt bijvoorbeeld om het standpunt in te nemen van een onafhankelijke toeschouwer. Zo bekijk je een situatie vanuit meerdere perspectieven dan enkel het jouwe. Door jezelf uit de situatie weg te halen, vermindert de stress die je ervaart door het conflict. En het is net die stress die ervoor zorgt dat de huwelijkskwaliteit een duik neemt.

Onderzoek: Eerste Hulp Bij Negatieve Huwelijkssituaties

In de studie werden 120 koppels gedurende 2 jaar gevolgd. De helft van de koppels werd gevraagd om in het 2e jaar emotionele herinterpretatie toe te passen wanneer er een conflict was. Men deed dit door de koppels te vragen in 20 minuten neer te schrijven hoe een buitenstaander het conflict zou hebben gezien. De andere helft van de koppels werd deze instructie niet meegegeven.

Huwelijksgeluk: de resultaten

Bij alle koppels die onderzocht werden, daalde het huwelijksgeluk in het eerste jaar. De helft die niet gevraagd was om emotionele herinterpretatie toe te passen in het tweede jaar kende een verdere daling. De helft die emotionele herinterpretatie wél toepaste was beschermd tegen een verdere daling van het huwelijksgeluk. De negatieve trend was volledig verdwenen.

Conclusie

Met de juiste gewoontes verhoog je de kans dus dat zowel jijzelf als je huwelijk langer leven!

Referenties

  • Finkel, E. J., Slotter, E. B., Luchies, L. B., Walton, G. M., & Gross, J. J. (2013). A Brief Intervention to Promote Conflict Reappraisal Preserves Marital Quality Over Time. Psychological Science, 1-7.
  • King, K. B. & Reis, H. T. (2012). Marriage and long-term survival after coronary artery bypass

Auteur: Karen De Visch

Karen De Visch is bedrijfspsychologe en werkt als researcher in ondernemersschap aan de Vlerick Business School.